Slutrapport (Engelsk) från det europeiska YiPPEE-projektet

Klicka på länken Final Report of the YiPPEE Project - WP12 Mar11.pdf för att visa filen.