Social Rapport 2010 från Socialstyrelsen. Kapitel 7 om skolans betydelse för barn