Placerade barns skolgång och hälsa. En vägledning från Skolverket och Socialstyrelsen om hur man kan och ska samverka mellan skola och socialtjänst

Klicka på länken Placerade barns skolgång och hälsa.pdf för att visa filen.