Helhetssyn och långsiktighet, rapport om strategiskt socioekonomiskt tänkande

Klicka på länken Sociala_investeringar_kring_barn_och_unga.pdf för att visa filen.