Öppna jämförelser 2013. Socialstyrelsens jämförelser, utvärderingar och rekommendationer till kommuner och landsting om människors hälsa och utsatthet

Klicka på länken Öppna jämförelser 2013.pdf för att visa filen.