Ramverk Skolfam utgåva 3

Ramverket beskriver struktur och organisation i Skolfam. Det utgör tillsammans med manualen våra styrdokument, som definierar vad Skolfam är.

Klicka på länken Ramverk Skolfam 3 utgåvan.pdf för att visa filen.